A fórumok olvasása közben itt-ott találkoztam Arthur Salvatore nevével, amelyhez bizony nem mindig dícsérő jelzők tapadtak. Nem tudtam, ki is lehet ő, de a Hifi City egyik vitájának olvasása közben már komolyan érdekelni kezdett, ki is lehet ez az erősen vitatott személy.

Sikerült ráakadnom honlapjára a www.high-endaudio.com címen. A honlap kivitele ugyan nem túl korszerű, de igazából a tartalma a fontos. Mégpedig annyira, hogy eldöntöttem, a leginkább lényeges írásait lefordítom magyarra. A hozzájárulást ezúton is megköszönöm neki. Róla bővebben a Történetem menüpont alatt olvashat.

A fordítás során mindenhol meghagytam az eredeti nyelvtani személyeket, tehát a szöveg és még a menüpontok is egyes szám első személyben vannak.
Ezek az írások nem föltétlenül egyeznek az én véleményemmel!

Miért tartom olyan fontosnak Salvatore oldalait?

A hifi is a tudományon alapul, mégha művészetet közvetít is. Igaz ugyan, hogy mint ilyen megvan a tudományos, mérnöki háttere, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a biztos ítéletben nem nyújt teljes segítséget. Salvatore a hifi értékelésébe bevezet sajátos módszereket, tisztázza a fogalmakat, nem hagyja elsikkadni a hibákat és hiányosságokat. Lehet vitatkozni vele, de ilyen alaposan úgy látom, kevesen foglalkoztak még a hifinek ezzel az oldalával. Vannak dolgok, amikben nem értek vele egyet, de őszintesége tiszteletreméltó. Úgy vélem, legjobb, ha az ő megközelítését egy útnak fogjuk fel a sok közül, amellyel a zenehallgatáshoz lehet közelíteni.

Egyéb megjegyzések

Salvatore honlapjának főoldalán az "AUDIO CRITIQUE" pont hivatkozik azoknak az írásoknak a gyűjteményére, amelyekből én lefordítottam néhányat. A szövegben igyekeztem a leginkább hű maradni az eredeti gondolatokhoz, de néhány helyen jelentősen magyarítanom kellett a tartalmat, remélem a lényeg sértetlen maradt. Honlapján hosszasan foglalkozik az ajánlott hifi készülékekkel (mindegyik eszköznél három kategóriában sorolja föl az általa legjobbnak tartottakat). Ezeket az ajánlásokat nem fordítottam le és nem is tervezem, mert egyrészt nagyon nagy terjedelműek, a lényeg talán még az angolul kevésbé értők számára is kihámozható, másrészt ezek az oldalak gyakrabban is változhatnak. Az eredeti szövegen nem változtattam, néhány helyen viszont az eredeti kifejezések pontosítása miatt szögletes zárójelek között megjegyzéseket fűztem hozzá.