Fordítás, írás és szerkesztés: Sipos Róbert (2018)
Az összeállításhoz használt források:
Who Tested Your Watch?
COSC certificate explained
Mechanical movements
COSC certification

Bevezetés

A COSC a Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, vagyis a Svájci Hivatalos Kronométer Minősítő Intézet rövidítése. Ez 1973-ban alakult és ma minden svájcban gyártott kronométer minősítésű karórának itt történik a bevizsgálása. Az alábbi cikkben főként a King Seiko története cikk apropóján és abból inspirálódva vázlatosan bemutatom a mechanikus karóra minősítésének módszerét. Bár a korabeli sorozatgyártású King és Grand Seiko-kat eleinte maga a Seiko, később a japán kronométer minősítő intézet vizsgálta be, a vizsgálati módszereik nagyrészt azonosak és ezért úgy vélem, a fogalmak bemutatására alkalmas ha a ma is érvényes COSC minősítést tekintjük át (kiegészítve a GS-re vonatkozó információkkal). Bár lehetnek eltérések a 60-as évek eljárásaihoz képest, de én feltételezem, hogy lényegében azóta nem változtak ezek a mérési módszertanok és fogalmak. A cikkben talán pongyolán fogalmazok, de ez nem szakmai leírás, hanem csak egy amatőr ismeretterjesztő és kiegészítő cikk. Magyar nyelven gyakorlatilag semmilyen információt nem lehet erről a témáról találni, ami pedig van, az is használhatatlan vagy zavaros. Ezért a fogalmak magyar fordítását is én találtam ki, de mindenhol feltüntetem az angol eredetit is.

Mérési folyamat

A COSC csak olyan mechanikus óraszerkezetekkel foglalkozik, amelyeknek van sorozatszáma és másodpercmutatója. (Ma már a kvarcóráknak is van COSC minősítése, de azokkal itt nem foglalkozok.) A szerkezeteket tok nélkül, az automata szerkezeteket pedig rotor nélkül vizsgálják. A tesztek 15 egymást követő napon folynak 5 különböző pozícióban és három különféle hőmérsékleten, a felhúzottság különböző állapotaiban. A szerkezeteket minden nap felhúzzák pontosan ugyanabban az időpontban. (A COSC enyhébb követelményeket határoz meg a 20 mm-nél kisebb átmérőjű szerkezetekre, de azzal most itt nem foglalkozok.)

Miután a szerkezetet felhúzták, a teszt előtt állni hagyják 24 óráig. A teszt során minden nap optikai szenzor olvassa le a számlapról az időt. Ezt elküldi egy szervernek, amit két atomóra vezérel, ez adja a referenciaidőt. Az első 10 napon 5 különféle pozícióban történnek a tesztek, mindegyikben 48 órán keresztül:

Ezalatt a szerkezeteket 23 fokos hőmérsékleten tartják. Amennyiben a szerkezetnek kronográf funkciója is van, azt a 10. napon aktiválják, hogy annak a hatását is megvizsgálhassák a működésre. A 11.-13. napokon a hőmérsékletet lecsökkentik 8 fokra, aztán visszaállítják 23 fokra, majd felemelik 38 fokig. Az utolsó két napon aztán visszaállítják 23 fokra és a szerkezetet visszahelyezik az eredeti pozíciójába koronával bal felé. Az alábbi ábra bemutatja a tesztelés menetét:

cosc

A tesztek során kapott adatokból az alábbi értékeket számolják ki. A COSC minősítés megszerzésének feltétele, hogy minden kapott érték egy adott tartományon belül maradjon.

Átlagos napi járáseltérés (Average daily rate): az időt minden nap leolvassák a tesztelt szerkezetről és a referenciaidőhöz (atomóra) mérik. Az eltéréseket 1/10 másodperc pontossággal följegyzik. A COSC az első 10 nap (vagyis amíg a kronográf - ha van - nincs bekapcsolva) eltérésének átlagát veszi (ezalatt a hőmérsékletben sem történt változás). Ezt az értéket szokták leggyakrabban emlegetni egy óra pontosságával kapcsolatban. A tanúsítványhoz egy 20 mm átmérőnél nagyobb szerkezet átlagos napi járáseltérésének -4 és +6 másodperc/nap közé kell esnie. A tanúsítványra a napi értékeket is fel szokták írni M1-M15 megnevezéssel.

Eltérések átlagos változása (Mean variation of rates, Vmoy) : ez a szám azt mutatja meg, hogy mennyire egyenletes a járáseltérés még akkor is, ha az egyébként különbözik az atomóra referenciaidejétől. Másszóval az átlagos napi járáseltérés azt mutatja meg, hogy a szerkezet mennyire tér el az atomórától, az átlagos változás pedig hogy mennyire tér el saját magától napról napra. Mivel minden tesztpozíció 48 óráig tart, a COSC a napi járáseltérések közötti különbséget két egymást követő napon nézi ugyanabban a pozícióban annak meghatározásához, hogy mennyire változik az eltérés. Ha például egy szerkezet a számlappal felfelé fordítva az első napon 0,3 másodpercet késik, majd ugyanabban a pozícióban a második napon 0,7 másodpercet késik, akkor arra a két napra az eltérések változása 0,4 másodperc. A COSC az első 10 nap eltérésváltozását átlagolja, így kapja meg az eltérések átlagos változását mind az öt pozícióban. A COSC minősítéshez az eltérések átlagos változása legfeljebb 2 mp/nap lehet.

Az átlagos napi járáseltérésre és az eltérések átlagos változására úgy is tekinthetünk, mint a pontosság/precizitás kérdésére. A pontosság azt mutatja meg, hogy mennyire tökéletesek az eredmények, a precizitás pedig ennek az egyenletessége. Ha egy óraszerkezet precíz, akkor stabil időt mutat még akkor is, ha a szabványidőhöz képest egyébként nem túl pontos. Ebben az esetben viszont be lehet szabályozni nagyobb pontosságra is. Az eltérések átlagos változása jó módszer egy szerkezet minőségének jellemzésére.

Eltérések legnagyobb változása (két egymást követő napon ugyanabban a pozícióban) (Maximum variation in rates, Vmax) : az eltérések változásának legnagyobb értéke két nap alatt ugyanabban a pozícióban. A COSC minősítéshez ez legfeljebb 5 mp/nap lehet.

Különbség a járáseltérések között függőleges és vízszintes pozícióban (Difference between rates in horizontal and vertical positions): mivel a gravitáció hat a billegőre, jelentős eltérések lehetnek a szerkezet pontosságában attól függően, hogy függőlegesen vagy vízszintesen van-e felfüggesztve. A járáseltérések közötti különbséghez a COSC kivonja az 1. és 2. nap (szerkezet függőlegesen, bal oldalra mutató koronával) átlagos napi járáseltéréséből a 9. és 10. nap (szerkezet vízszintesen számlappal felfelé) átlagos napi járáseltérését. A minősítéshez a különbségnek -6 és +8 mp/nap közé kell esnie.

Legnagyobb eltérés az átlag és más értékek között (Greatest deviation between the average daily rate and any individual rate; largest variation in rates; greatest spread of rates): a legnagyobb eltérés az átlagos napi járáseltérés és az első 10 nap napi járáseltérései között. A COSC minősítéshez ez legfeljebb 10 mp/nap lehet.

Napi értékek eltérése 1 C fokonként (Variation of rate per degree): megmutatja, hogy a hőmérséklet változása mennyire befolyásolja a szerkezet működését. A COSC kivonja a 38 fok eltérését a 8 fok eltéréséből, majd az eredményt elosztja 30-cal, hogy megmutassa, egy foknyi hőmérsékletváltozás mennyire befolyásolja a működést. A minősítéshez ez +-0,6 másodperc/nap lehet fokonként.

Eltérések fenntartása (Rate resumption): annak elbírálásához, hogy a különféle pozíciók és hőmérsékletek mennyire befolyásolják összességében a szerkezetet, a COSC összehasonlítja az utolsó nap járáseltérését az első két nap járáseltérésének átlagával. A tanúsítványhoz a különbségnek -5 és +5 másodperc között kell lennie.

Az alábbi táblázat tartalmaz példaként egy mérési összefoglalót.

Lépés Napi járáseltérés Eltérések változása
M1 -0,5 0,1
M2 -0,4
M3 1,9 0,9
M4 2,8
M5 4,7 0,6
M6 5,3
M7 -0,7 0
M8 -0,7
M9 1,3 3
M10 4,3
M11 7,1
M12 2,7
M13 -3,2
M14 -2,4
M15 -1,5

Ezekkel a mérési eredményekkel a COSC eredménye:

Átlagos napi járáseltérés: 1,8 mp/nap

Eltérések átlagos változása: 0,9

Eltérések legnagyobb változása (két egymást követő napon ugyanabban a pozícióban): 3,0

Különbség a járáseltérések között függőleges és vízszintes pozícióban: -3,3

Legnagyobb eltérés az átlag és más értékek között: 3,5

Napi értékek eltérése 1 C fokonként: -0,34

Eltérések fenntartása: -1,1

Hogy van a Grand Seiko esetén

A mai Grand Seiko szabvány gyakorlatilag az ISO3159-re épülő COSC minősítésnek felel meg, némi szigorítással. Ez a szabvány is tokozatlan szerkezetekkel foglalkozik és a COSC-hoz képest egy további pozícióban is vizsgálja a pontosságot, ami további két nappal 17 napra növeli a tesztelési időt:

A COSC értéke

Az efféle tanúsítványok szépen hangzanak, de azért számos probléma felmerül az egész tanúsítványosdival kapcsolatban.

A COSC (és a GS tanúsítvány) nem pontos jellemzése annak, hogy egy óra hogyan fog viselkedni majd a tulajdonos csuklóján. Az eredmények pusztán azt mutatják, hogy egy adott szerkezet hogyan viselkedik adott körülmények között adott időtartam alatt. Ez a mérési metodológia egy nagyon mesterséges megközelítése a valódi használati eseteknek. Számos további körülmény fogja befolyásolni a tulajdonos keze közötti működést. A COSC és a GS tanúsítvány - mint láttuk -, nem "karórákat" tesztel, hanem csak tokozatlan szerkezeteket. A teszt után (feltéve, hogy a szerkezet megkapta a tanúsítványt) a szerkezet visszakerül a gyártóhoz, ahol vagy betokozzák vagy pedig beviszik a raktárba későbbi felhasználás céljából. (A Seiko ebben a tekintetben jobb helyzetben van, mert a gyártás és a tesztelés is egyazon gyárban történik.)

Az órát ráadásul egy ellátási lánc végén fogja megvenni a vásárló, míg pedig elér hozzá, ki van téve rázkódásnak és extrém hőmérsékletingadozásnak is (mármint az óra, nem pedig a vevő). A boltban lévő körülmények szintén befolyásolják a teljesítményt. Az óra használatlanul állhat akár hónapokat, közben akár kitéve erős és forró lámpáknak vagy akár a kirakatban napfénynek. Ha valaki leejti kipróbálás közben, ez szintén befolyásolja majd azt, mit nyújt az óra a tulajdonos csuklóján.