Ezeken az oldalakon olyan esszéket gyűjtöttem össze, amelyek igényes formában kritizálják a különböző vallások (leginkább történelmi) állításait. Mivel ezek sérthetik egyes emberek vallási meggyőződését, ezért csak azok olvassanak bele, akik képesek elfogadni egy kritikus álláspontot.

Az volt a szempontom, hogy a vallások tanításában meglévő ellentmondásokat, történelmi állításaikban lévő hiányosságokat illetve valótlanságokat bíráló érveléseket gyűjtsek össze, nem pedig istennel vagy erkölccsel kapcsolatos tanításaikat kérdőjelezzem meg. Az Istenben való hit és egyébként is a hit minden ember egyéni döntésén alapul, azzal nem kívánok vitatkozni. A vallás és a hit sok embernek nyújthat vigaszt vagy reménységet, nem célom ezeket az embereket megsérteni vagy megbántani. Ezek az írások éppen ezért nem szólnak mindenkihez. A vallások azonban történelmi, társadalmi állításokat is tesznek, ezzel kapcsolatos dolgokat is tanítanak. Ezeket viszont már lehet - sőt szerintem kell is - vizsgálni és esetleges problémák felszínre kerülése esetén vitatkozni azokkal. Itt nem értékrendek megdöntéséről vagy felépítéséről van szó, ezen írások leginkább olyan embereket érdekelhetnek (az egyik szerző megfogalmazásával:) "akik már rendelkeznek az átlagosnál magasabb történelmi/vallástudományi/filozófiai ismeretekkel; eleve már nem keresztények/vallásosak; olyan vallásosak, akik már magukban néhány kérdést tőlem függetlenül megfogalmaztak, azaz kétségeik vannak."

Úgy lenne persze az igazságos, ha a vallásokat ért kritikákkal szemben a vallások érveit is elérhetővé tenném. A különböző internetes fórumokon intenzív vitákat lehet olvasni, ezek viszont legtöbbször alacsony színvonalúak. A bírálatokkal szemben viszont nem nagyon találtam komoly érvelést az egyházak részéről, csak a szokásos forumlákat ismételgetik (ahol hit van ott mindig van magyarázat). Aki kíváncsi az egyházak álláspontjára, az némi kereséssel könnyen találhat olyan oldalakat, ahol erről olvashat; én is megtettem, de engem nem győztek meg. (Hangúlyozom: nem hitbéli vagy metafizikai értelemben, hanem hitelesség és tanítás tekintetében.)

Természetesen sok másfajta vallás is létezik, de én leginkább a keresztény vallásokat ismerem, ezért az esszék is többnyire azzal és különösen a katolikus egyházzal kapcsolatosak. Köszönet azoknak, akik lehetővé tették, hogy írásaikat itt közzétegyem!